logo_outsourcing

Jakie Korzyści?

Badania i rozwój różnią się od większości działań operacyjnych wykonywanych codziennie w przedsiębiorstwie. Działy badawczo-rozwojowe często wykonują działania bez oczekiwania lub wyraźnego celu natychmiastowego zysku. To dlatego, że koncentrują się na długoterminowej rentowności firmy.

Utworzenie wewnętrznego zespołu badawczo-rozwojowego zajmuje znaczne zasoby firmy, biorąc pod uwagę czas i wysiłek poświęcony pozyskiwaniu, rekrutacji i wdrażaniu kandydatów oraz finansowaniu działań badawczych. Przez większość czasu przedsiębiorstwo zwykle nie jest w stanie oszacować zwrotu z wydatków na badania i rozwój.

Dlatego warto zlecić badania i rozwój na zewnątrz, uzyskując poniższe korzyści:

Zakres Usługi

Zrozumienie tego, czym jest działalność badawczo-rozwojowa ma kluczowe znaczenie dla korzystania z jej wyników i efektów przez przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa, które nie inicjują i nie identyfikują u siebie działań B+R, tracą szansę na zwiększenie konkurencyjności i efektywności swojego biznesu.

Nasza usługa Outsourcingu  B+R daje w tym zakresie zewnętrzne, natychmiastowe, realne wsparcie!

Identyfikacja

W ramach usługi identyfikowanie są zasoby i określane potrzeby przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac B+R oraz dostosowania organizacyjnego i ekonomicznego firmy.

Organizacja prac

Analizowana jest możliwość współpracy z zewnętrznymi jednostkami naukowymi, wyszukiwani są odpowiedni pracownicy oraz partnerzy, we współpracy z którymi reprezentujemy interes przedsiębiorcy.

Montaż Finansowy

Wspólnie z przedsiębiorcą poszukujemy oraz

organizujemy montaż finansowy dla prowadzenia prac B+R. Analizujemy dostęp do różnorodnych źródeł finansowania lub ulg podatkowych (np. crowdfunding, ulgi B+R), które bez ponoszenia ryzyka utraty kontroli nad pomysłem mogą zapewnić finansowanie, które samodzielnie wystarczy do przeprowadzenia projektu lub pozwoli na osiągnięcie takiego wkładu własnego, który umożliwi zdobycie odpowiedniego finansowania grantowego i/lub komercyjnego.

Realizacja

Usługa wspiera ustrukturyzowanie i prowadzenie projektu rozwojowego w firmie z założeniem wykorzystania we właściwy sposób prac B+R oraz ich wyników w procesie komercjalizacji.

Komercjalizacja wyników

Pomagamy przedsiębiorcy w wykorzystywaniu i udostępnianiu wyników prac badawczo-rozwojowych dla uzyskania korzyści finansowych. Wspieramy stworzenie modelu biznesowego oraz wybór właściwych ścieżek komercjalizacji.

Wdrożenie produktu

Organizujemy prace przedwdrożeniowe, uzyskanie potrzebnych zgód, certyfikatów i opinii, prototypujemy, wspieramy wdrożenia pilotażowe i docelowe, weryfikujemy założone efekty biznesowe wdrożenia.

Usługa powstała w ramach projektu „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020