logo_outsourcing

Outsourcing B+R

Inteligentne organizacje, które chcą osiągnąć przyszły wzrost i utrzymać odpowiednie produkty na rynku, inwestują w badania i rozwój (B+R). Firmy te prowadzą działalność badawczo-rozwojową w celu wprowadzania innowacji i ulepszania swoich linii produktów i procedur. Eksperymentują z różnymi podejściami, co często kończy się opracowywaniem zupełnie nowych produktów i usług.

Zamiast zakładać wewnętrzny dział badań i rozwoju, organizacje często zlecają te działania zespołom ekspertów specjalizujących się w badaniach i rozwoju.

pexels-thisisengineering-3913017

Co to są badania i rozwój?

Ideą B+R jest konceptualizacja zupełnie nowego wyrobu lub usługi. Większość projektów badawczo-rozwojowych obejmuje dwie różne fazy. W fazie badań zespół formułuje problem, eksperymentuje z nowymi podejściami i testuje wykonalność potencjalnych pomysłów na produkt. Następnie przychodzi etap prac rozwojowych, w którym zespół przekształca wyniki badań w wyrób lub usługę.

Porównajmy te dwie fazy prac badawczo-rozwojowych:

Ogólnie rzecz biorąc, celem badań podstawowych jest zrozumienie określonego przedmiotu i zgromadzenie wiedzy na ten temat. Należy pamiętać, że badania podstawowe mogą nie obejmować pracy prowadzącej do opracowania praktycznej lub komercyjnej aplikacji. Przynoszą jednak naukowcom cenne odkrycia, które przedsiębiorcy mogą wykorzystać w celu ulepszenia swoich produktów lub zmiany kierunku oferty.

Badania przemysłowe zawsze zaczynają się od bardziej szczegółowych celów. Celem tych badań jest określenie metod spełnienia określonych wymagań klienta lub branży. Zastosowane badania przemysłowe koncentrują się na konkretnych celach komercyjnych dla produktów lub procedur firmy. Często w tej fazie opracowywany jest prototyp rozwiązania oraz testowany w warunkach laboratoryjnych.

W tej fazie zespół wykorzystuje wyniki badań przemysłowych do wytwarzania określonych produktów. Mogą to być systemy, metody, procedury lub materiały. Zespół testuje opracowany wcześniej prototyp w warunkach rzeczywistych lub zbliżonych do rzeczywistych oraz przygotowuje często dowód potwierdzający prawidłowość przygotowania koncepcji i planu komercjalizacji oraz wdrożenia nowego produktu. Następnie zespół wdrożeniowy korzysta z tych planów, aby wytwarzać produkty komercyjne, zaczynając od wdrożenia pilotażowego i wytworzenia MVP (Minimum Viable Product) – produktu, który jest minimalnie gotowy do wprowadzenia na rynek.

Dla bardziej szczegółowego zrozumienia etapów prowadzenia prac B+R oraz ich rezultatów prezentujemy poniżej tabelę poziomów gotowości technologicznej TRL (ang. technology readiness levels) służącej do definiowania stopnia zaawansowania technologii oraz umożliwiającej dokonanie porównania stanu zaawansowania prac nad technologiami. Pionierem zastosowania tej metodyki była w latach 80-tych XX wieku amerykańska agencja NASA.

Korzyści

Kompleksowa usługa outsourcingu B+R, którą świadczymy, umożliwia dostęp do drogiego i bez usługi zewnętrznej nieosiągalnego dla mikro i małych przedsiębiorstw wsparcia eksperckiego niezbędnego do:

 

Wszystkie powyższe powody sprawiają, że możliwość skorzystania z usługi outsourcingu B+R będzie istotną wartością dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz budowania przewagi konkurencyjnej na dynamicznym i szybko zmieniającym się rynku.