Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej

Działające nieprzerwanie od 2012 roku, jest doświadczoną Instytucją Otoczenia Biznesu. Nasi eksperci, konsultanci i trenerzy są praktykami współpracy z przedsiębiorstwami, podmiotami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Na tej bazie skutecznie wspieramy naszych Klientów w analizach dotychczasowej działalności oraz rozwoju poprzez wdrażanie innowacji, realizację nowych inwestycji infrastrukturalnych oraz wprowadzanie zmian procesów organizacyjnych, zarządczych czy marketingowych.

W swojej pracy kierujemy się zasadą efektywności oraz indywidualnego podejścia do realizowanych przez nas zadań doradczych oraz szkoleniowych. Zasadniczą wagę przywiązujemy do doboru ekspertów i doradców, którzy nie tylko posiadają odpowiednie przygotowanie i kompetencje merytoryczne, ale przede wszystkim posiadają bogate doświadczenie praktyczne, które pozwala na prawidłowe postawienie tez, ich uzasadnienie oraz przygotowanie ostatecznych rekomendacji i rozwiązań, które są następnie wdrażane i weryfikowane. Wprowadzamy i promujemy modele przedsiębiorczości racjonalnej.

Nasz Zespół

Zespół konsultantów i ekspertów świadczących usługi doradcze to przede wszystkim dobrze wykształceni praktycy, potrafiący w kreatywny i przyjazny sposób rozpoznać potrzeby i oczekiwania Klientów. Większość z nas ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu – w sferze usług, przemyśle, bankowości, handlu oraz w inicjowaniu i opracowywaniu projektów doradczych, wdrożeniowych oraz szkoleniowych. Naszą silną stroną jest twórcze, ale zarazem systematyczne podejście do przygotowywanych raportów i opracowań oraz sposobów rozwiązania problemów.

Misja naszej działalności

Misją CPR jest wspieranie i promowanie działalności przedsiębiorstw, w których zasadniczą przesłanką decyzji podejmowanych w ramach prowadzonej działalności jest wybieranie spośród alternatywnych rozwiązań, rozwiązań możliwie jak najbardziej racjonalnych, przez co rozumie się rozwiązania takie, które na podstawie najlepszej wiedzy, zapewniają równoczesne spełnienie wszystkich wymienionych poniżej celów:

Partnerzy