Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Wad Zgryzu

 

Nazwa Ośrodka KSI KSU:

 

Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji

Fundacji Poszanowania Energii

 

Nazwa przedsiębiorcy, który skorzystał z
usługi transferu technologii

 

Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Wad Zgryzu

 

Krótka informacja na temat tego
przedsiębiorcy

 

NZOZ Centrum
Leczenia Wad Zgryzu prowadzi pełną gamę usług stomatologicznych, szczególną
wagę przykładając do usług wysokospecjalistycznych takich jak: implantologia,
chirurgia odtwórcza w obrębie kości szczęk, protetyka i implantoprotetyka, jak
również zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej i protetyki z
wykorzystaniem najnowszych technologii, zmierzające do osiągania jak najlepszych
efektów leczenia oraz kosmetycznych.

 

Zidentyfikowana
potrzeba/problem przedsiębiorcy

 

Podczas
przeprowadzonego audytu technologicznego u przedsiębiorcy zidentyfikowano
potrzeby, zarówno w zakresie dalszego rozwoju prowadzonej działalności, jak i
pozyskania oraz wdrożenia innowacyjnych technologii diagnostycznych.

Przedsiębiorca
borykał się z problemem niedoboru powierzchni użytkowej, co nie pozwalało mu na
uruchomienie całego potencjału, którym od strony merytorycznej dysponuje, jako jeden
z niewielu specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce.
Dlatego najpilniejszą potrzebą było stworzenie nowej kliniki z blokiem
operacyjnym, gdzie pacjenci mogliby być kompleksowo leczeni w jednym miejscu i
krótkim czasie.

Kluczową
potrzebą w zakresie wdrożenia nowej technologii diagnostycznej było
wprowadzenie zaawansowanej i innowacyjnej w skali kraju diagnostyki
przedoperacyjnej kości (3D), specyficznej dla regionu twarzoczaszki. Chodziło o
znaczne ograniczenie promieniowania rentgenowskiego, przy jednoczesnym
uzyskaniu maksymalnej informacji o budowie anatomicznej twarzoczaszki danego
pacjenta. Narzucone wymagania spełniała diagnostyczna technologia tomografii
wolumetrycznej.

 

Zaproponowane rozwiązanie
i zrealizowane prace

 

Przedsiębiorca uzyskał kompleksowe
wsparcie zarówno w zakresie przygotowania studium wykonalności planowanej
inwestycji, zidentyfikowania i skutecznego pozyskania źródeł finansowania
projektu, jak i wsparcia pozyskania i wdrożenia kluczowej dla świadczenia
nowych usług technologii diagnostycznej.

W ramach bezpłatnej usługi transferu
technologii ośrodek dokonał przeglądu dostępnych ofert technologicznych firm
krajowych i zagranicznych oferujących technologię tomografii wolumetrycznej spełniającą
potrzeby przedsiębiorcy oraz wspierał proces wyboru oraz podpisania umowy
transferu technologii.

Istotnym
elementem procesu ostatecznego wyboru rozwiązania technologicznego była
weryfikacja funkcjonalności oraz łatwości i intuicyjności użytkowania
interfejsu oprogramowania użytkowego, stanowiącego ważny element właściwego
oraz szybkiego diagnozowania oraz planowania procedur zabiegów chirurgii
ortognatycznej.

Elementem
świadczonej usługi proinnowacyjnej KSI było także wsparcie wdrożenia
technologii, szczególnie w zakresie właściwego wykorzystywania zakupionego
rozwiązania oraz praktyki diagnozowania.

 

Efekt wdrożenia (korzyści)

 

Zakup tomografu
wolumetrycznego oraz wdrożenie nowej technologii diagnostycznej umożliwia
klinice najlepszą z możliwych, na dzisiejsze czasy, diagnostykę obrazową
twarzoczaszki, co pozwala zarówno na zwiększenie skuteczności wykrywania
chorób, jak i znaczące zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów.

 

Udzielone przez ośrodek KSI wsparcie
doradcze oraz zrealizowany przez przedsiębiorcę projekt inwestycyjny umożliwiły
wprowadzenie nowych, innowacyjnych w skali kraju usług, dokładniejsze i szybsze
leczenie pacjentów, wzrost konkurencyjności i prestiżu kliniki oraz lepsze
warunki pracy personelu medycznego, co przełożyło się w efekcie końcowym na
lepszy wynik finansowy i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

 

Kontakty do Ośrodka

 

Jerzy Bagiński

Fundacja Poszanowania Energii

Ul. Świętokrzyska 2

00-002 Warszawa

www.fpe.org.pl

 

Kontakt do Przedsiębiorcy

 

dr n. med. Konrad Walerzak

NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu

Ul. Łuczek 4

02-434 Warszawa

www.face-clinic.pl