Poznaj nasz zespół

Nasz zespół świadczący usługi doradcze to przede wszystkim dobrze wykształceni praktycy, potrafiący w kreatywny i przyjazny sposób rozpoznać potrzeby i oczekiwania Klientów. Większość z nas ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu – w sferze usług, przemyśle, bankowości, handlu oraz w inicjowaniu i opracowywaniu projektów doradczych, wdrożeniowych oraz szkoleniowych. Naszą silną stroną jest twórcze, ale zarazem systematyczne podejście do przygotowywanych raportów i opracowań oraz sposobów rozwiązania problemów.

Piotr
Kazimierczyk

Ekspert

Edyta Żak

Project Manager

Jerzy
Bagiński

Ekspert

Karol Sachs

Ekspert

Lidia Bagińska

Project Manager

Andrzej Rajkiewicz

Ekspert

Mariola Sawczuk

Ekspert

Remigiusz Kazimierczyk

Konsultant

Paweł
Bagiński

Konsultant

119434970_981286672296560_100946633988134734_n

Piotr Kazimierczyk

Ekspert

Doktor inżynier nauk technicznych w specjalności mechanika stochastyczna. Karierę zawodową rozpoczynał jako asystent a potem adiunkt na Politechnice Warszawskiej. Następne lata – to kariera naukowa w IPPT PAN oraz na Politechnice w Darmstadt. Kolejne doświadczenia zawodowe zebrał jako ekspert finansowy – przez dwie dekady pełnił wysokie funkcje menedżerskie w bankach krajowych i międzynarodowych, w tym jako dyrektor finansowy oraz jako główny oficer ds. ryzyka (w tym kredytowego – wdrożył m. in. 5 metodyk oceny ryzyka kredytowego dla różnych segmentów gospodarczych). Przez 2 lata był członkiem zarządu i wykładowcą Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej (FRBS). Poza FRBS, jako wykładowca brał udział w szkoleniach związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych dotyczących usprawnień energetycznych. Zbudował wiele modeli finansowych oraz studiów wykonalności dla licznych projektów termomodernizacyjnych. Uczestniczył w przedsięwzięciach krajowych i międzynarodowych dotyczących badania i rozwijania systemowych rozwiązań służących energooszczędności. Poza publikacjami stricte naukowymi autor między innymi raportu Banku Światowego nt. termomodernizacji budynków w Polsce oraz trzech raportów przeglądowych nt. termomodernizacji lokali pod wynajem w ośmiu krajach europejskich w ramach projektu RentalCal.

Ekspert świadczący specjalistyczne usługi doradcze w ramach Ośrodka innowacji o szerokich kompetencjach i osiągnięciach w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu finansami i ryzykiem, w kreowaniu produktów oraz planowaniu, wspieraniu i rozliczaniu sprzedaży, budowaniu zespołów, pozyskiwaniu finansowania zwrotnego i bezzwrotnego.

 

Kluczowe kompetencje:

– prowadzenie jako lider prac nad projektami inwestycyjnymi i rozwojowymi na etapie aplikowania o finansowanie, w tym finansowanie ze wsparciem z programów Unii Europejskiej, we wszystkich trzech rolach, jako aplikujący, jako doradca aplikującego oraz jako oceniający projekt,

– budowanie i wdrażanie metodyki badania rynku i tworzenia planów strategicznych,

– przygotowywanie koncepcji, ofert oraz wycen sprzedaży przedsiębiorstw, z przeprowadzaniem badania due-diligence;

– projektowanie strategii finansowania przedsiębiorstw oraz metodyk i narzędzi pomiaru i bilansowania płynności,

– budowanie modeli symulacyjnych umożliwiających szczegółowe symulowanie wieloletnich sprawozdań finansowych zgodnych z międzynarodowymi standardami rachunkowości dla różnych typów przedsiębiorstw i produktów oraz dowolnie kształtowanych scenariuszy rynkowych. 

 

Jego cechą szczególną jest eklektyzm serca i umysłu: z natury ideowiec od 30 lat działający w różnych NGO w celu wspierania rozwoju ludzi wokół, z pasją dyrektora finansowego dążącego do nadawania projektom waloru wykonalności.

 

Prezes zarządu CPR.

Numer telefonu: +48 604 504 353

Email: pkazimierczyk@cpr-fpb.pl

20220913_175354

Edyta Żak

Project Manager

W Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej prowadzę projekty szkoleniowe i edukacyjne. Moje know how to również sprzedaż oraz marketing. Pracowałam z firmami deweloperskimi, z branżą IT, z bankami, z producentami mebli, z firmami spożywczymi, z sieciami handlu detalicznego. Pozyskane doświadczenia z przyjemnością wykorzystuję wspierając ideę i zespół fundacji. Z wykształcenia jestem humanistką. Ukończyłam Uniwersytet Gdański.

Numer telefonu: +48 534 232 366

Email: ezak@cpr-fpb.pl

IMG_0737

JERZY BAGIŃSKI

Ekspert

Ekspert w zakresie przygotowywania i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadający szerokie kompetencje i osiągnięcia w zarządzaniu transferem technologii oraz komercjalizacją wyników prac B+R, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ekonomicznego oraz efektywnego rozwoju przedsiębiorstw. Posiada dużą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie analiz finansowych, modelowania finansowego oraz przygotowywania studiów wykonalności projektów realizowanych w ramach funduszy UE. Wcześniej przedsiębiorca rozwijający przez dekadę spółki z branży ICT. Prowadzi aktywną współpracę i wymianę doświadczeń w ramach Instytucji Otoczenia Biznesu tworzących sieci na terenie kraju. Zaangażowany w procesy zwiększania efektywności działalności IOB poprzez monitorowanie i korygowanie jakości świadczonych usług oraz doskonalenie standardu ich świadczenia.

Wiceprezes zarządu CPR. Absolwent Wydziału Elektroniki PW, Podyplomowego Studium Menadżerskiego UW oraz Podyplomowych Studiów Uniwersytetu SWPS w zakresie Projektowania Usług.

Numer telefonu: +48 502 024 980

Email: jbaginski@cpr-fpb.pl

karol_sachs

Karol Sachs

Ekspert

Urodził się w 1951 roku w Rio de Janeiro. Mieszka w Paryżu. Jest polsko-francuskim finansistą reprezentującym nurt bankowości etycznej i alternatywnej. 

 

W latach 1982-2015 związany z francuskim bankiem spółdzielczym Crédit Coopératif, w którym pełnił szereg funkcji (m.in. szef marketingu w sieci oddziałów banku, pełnomocnik zarządu do spraw rozwoju klienteli samorządowej i NGO, wicedyrektor ds. rozwoju, Szef Misji Finansów Etycznych i Solidarnych w Banku Crédit Coopératif). 

 

Współtwórca i wieloletni (1990-2007) wiceprezes rady Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (polskiego banku finansującego mikro firmy, gminy, wspólnoty mieszkaniowe i NGO’sy). 

 

Współtwórca i w latach 2007-2010 prezes zarządu Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych FEBEA (Bruksela/Padwa). Obecnie prezes honorowy FEBEA. 

 

W latach 1991-2018 wiceprezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA (Polska). 

 

W latach 2012 – 2015 członek Komitetu Doradczego przy EIF (Europejski Fundusz Inwestycyjny). 

 

W latach 2015-2018 członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Spółdzielczy System Ochrony SGB w Poznaniu. 

 

Wiceprezes Rady CoopEst (fundusz inwestycyjny z udziałem Banku Światowego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego o kapitalizacji 44 mln euro, obecny w 10 krajach europejskich, finansujący m.in. instytucje mikrofinansowe i banki spółdzielcze).

Numer telefonu: +33 685 435 571

Email: sachskarol@gmail.com

IONF1888m

Lidia Bagińska

Project Manager

Wszechstronny kierownik projektów z różnych dziedzin ukierunkowany na osiągnięcie rezultatów przy utrzymaniu wysokiego morale i zapału do pracy zespołu. W portfolio posiada wiele projektów zakończonych w założonym terminie i budżecie zarówno dla wielkich korporacji, jak Procter & Gamble, Hoffmann-La Roche, czy Pepsico, jak i dla MSP.

 

Analityk i auditor ISO zaangażowany w ciągłe usprawnianie procesów w obliczu szybko zmieniających się warunków rynkowych.

 

Przyjazny menedżer, rekruter i trener, doradca i mentor, który potrafi znakomicie wykorzystać i rozwijać talenty wszystkich pracowników i budować zgrane zespoły oraz skutecznie komunikować się i współpracować z personelem wszystkich szczebli, opierając się na umiejętnościach interpersonalnych.

 

Wykształcenie: studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowe studia MBA w Szkole Biznesu PW prowadzone we współpracy PW oraz London Business School (Londyn, UK), L’École des hautes études commerciales de Paris (HEC Paryż, Francja), NHH Norges Handelshøyskole (Bergen, Norwegia).

Numer telefonu: +48 666 156 615

Email: lidia.baginska@gmail.com

arajkiewicz

Andrzej Rajkiewicz

Ekspert

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1982) i studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej w zakresie wyceny nieruchomości (2010).   Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator projektów w Fundacji im Friedricha Eberta, współpracownik spółki komunalnej miasta Mannheim, koordynującej w Polsce modelowy program restrukturyzacji ciepłownictwa w małych miastach.  Od 1998 roku związany z warszawskim ośrodkiem poszanowania energii, inicjator działań termomodernizacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i komunalnych w Warszawie. Uczestnik i koordynator wielu projektów współpracy międzynarodowej poświęconych promocji dobrych praktyk w dziedzinie oszczędności energii w budynkach, m.in. BEEN Interreg BSR dotyczący masowej termomodernizacji budynków mieszkalnych, UrbEnergy poświecony rewitalizacji wielowłasnościowych osiedli mieszkaniowych, a w programie Horyzont 2020 projektu DREEAM dotyczącego wielkoskalowej głębokiej modernizacji budynków oraz finansowanego przez EUKI projektu CLI-MA poświęconego stworzeniu kursów dla zarządców nieruchomości w zakresie ograniczania zmian klimatycznych przez budynki i ich otoczenie.

FOTO_Mariola_Sawczuk

Mariola Sawczuk

Ekspert

Ekspert w zakresie efektywności energetycznej, audytów efektywności energetycznej oraz kompleksowych audytów energetycznych przedsiębiorstw produkcyjnych. Koordynuje i nadzoruje przeprowadzanie audytów energetycznych wykonywanych przez MODUS Sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu modernizacji oraz w zakresie realizacji innowacyjnych projektów doradczo-inwestycyjnych poprawiających efektywność energetyczną. Posiada szerokie kompetencje we współpracy z URE m.in. w obszarze pozyskiwania Świadectw Efektywności Energetycznej (tzw. Białych Certyfikatów), wdrażaniu i dofinansowaniu wysokosprawnej Kogeneracji oraz pozyskiwaniu rekompensat sektorowych dla firm z branż energochłonnych.


Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 certyfikowany przez British Standards Institution (BSI), Certyfikowany Audytor / Ekspert ds. Energetyki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), ekspert w obszarze efektywności energetycznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Wiceprzewodnicząca Zarządu sekcji SIS-SG KIGEiT, Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet.

 

Współwłaściciel i Wiceprezes Zarządu firmy inżyniersko-consultingowej MODUS Sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Elektrycznego PW oraz Studiów Podyplomowych ALK, ukończyła liczne kursy, szkolenia i zdała egzaminy państwowe w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

Numer telefonu: +48 604 272 605

Email: m.sawczuk@paszportenergetyczny.com

Zdjęcie Remigiusz Kazimierczyk

Remigiusz Kazimierczyk

Konsultant

Specjalista w dziedzinie Funduszy Europejskich z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji oraz prowadzenia projektów zarówno, jako beneficjent, jak też osoba nadzorująca prawidłowy przebieg realizacji projektów innych podmiotów. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie poparte skuteczną realizacją kilkudziesięciu wniosków dotacyjnych, biznesplanów, studiów wykonalności z różnych regionalnych i ogólnopolskich programów operacyjnych. Od 2010 roku ekspert Krajowej Sieci Innowacji w Krajowym Systemie Usług. Przeprowadził skutecznie kilkadziesiąt audytów technologicznych oraz audytów innowacyjności wraz z opracowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstw wielu branż. Posiada wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz zdolność identyfikacji i stosownej reorganizacji elementów i procesów istotnych dla osiągania celu i skutecznego rozwoju biznesu.


Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW oraz Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów. Prywatnie pasjonat turystyki kempingowej i wędkarstwa oraz wielki fan sportu.

Numer telefonu: +48 512 839 789

Email: rkazimierczyk@cpr-fpb.pl

moje zdjęcie

Paweł BAGIŃSKI

Konsultant

Konsultant w obszarze przygotowywania i prowadzenia prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników. Posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie prowadzenia poszukiwań w publicznych oraz komercyjnych bazach patentowych oraz badaniu zdolności i czystości patentowej. Swoją aktywność realizuje także poprzez przygotowywanie i realizację projektów, głównie w zakresie projektowania i wdrażania nowych usług.

 

Prywatnie angażuje się w działania społeczne związane ze zmianą i ulepszaniem systemu edukacji.

Numer telefonu: +48 510 875 471

Email: pbaginski@cpr-fpb.pl