Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej

Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej, działające nieprzerwanie od 2012 roku, jest doświadczoną Instytucją Otoczenia Biznesu. Nasi eksperci, konsultanci i trenerzy są praktykami współpracy z przedsiębiorstwami, podmiotami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Na tej bazie skutecznie wspieramy naszych Klientów w analizach dotychczasowej działalności oraz jej rozwoju poprzez wdrażanie innowacji, realizację nowych inwestycji infrastrukturalnych oraz wprowadzanie zmian procesów organizacyjnych, zarządczych oraz marketingowych.

Czym jest Przedsiębiorczość Racjonalna?

Nasze usługi

Maturyzacja Innowacji

Poznaj nasz zespół

Piotr
Kazimierczyk

Ekspert

Edyta Żak

Project Manager

Jerzy
Bagiński

Ekspert

Karol Sachs

Ekspert

Lidia Bagińska

Project Manager

Case Studies

119434970_981286672296560_100946633988134734_n

Piotr Kazimierczyk

Ekspert

Doktor inżynier nauk technicznych w specjalności mechanika stochastyczna. Karierę zawodową rozpoczynał jako asystent a potem adiunkt na Politechnice Warszawskiej. Następne lata – to kariera naukowa w IPPT PAN oraz na Politechnice w Darmstadt. Kolejne doświadczenia zawodowe zebrał jako ekspert finansowy – przez dwie dekady pełnił wysokie funkcje menedżerskie w bankach krajowych i międzynarodowych, w tym jako dyrektor finansowy oraz jako główny oficer ds. ryzyka (w tym kredytowego – wdrożył m. in. 5 metodyk oceny ryzyka kredytowego dla różnych segmentów gospodarczych). Przez 2 lata był członkiem zarządu i wykładowcą Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej (FRBS). Poza FRBS, jako wykładowca brał udział w szkoleniach związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych dotyczących usprawnień energetycznych. Zbudował wiele modeli finansowych oraz studiów wykonalności dla licznych projektów termomodernizacyjnych. Uczestniczył w przedsięwzięciach krajowych i międzynarodowych dotyczących badania i rozwijania systemowych rozwiązań służących energooszczędności. Poza publikacjami stricte naukowymi autor między innymi raportu Banku Światowego nt. termomodernizacji budynków w Polsce oraz trzech raportów przeglądowych nt. termomodernizacji lokali pod wynajem w ośmiu krajach europejskich w ramach projektu RentalCal.

Ekspert świadczący specjalistyczne usługi doradcze w ramach Ośrodka innowacji o szerokich kompetencjach i osiągnięciach w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu finansami i ryzykiem, w kreowaniu produktów oraz planowaniu, wspieraniu i rozliczaniu sprzedaży, budowaniu zespołów, pozyskiwaniu finansowania zwrotnego i bezzwrotnego.

 

Kluczowe kompetencje:

– prowadzenie jako lider prac nad projektami inwestycyjnymi i rozwojowymi na etapie aplikowania o finansowanie, w tym finansowanie ze wsparciem z programów Unii Europejskiej, we wszystkich trzech rolach, jako aplikujący, jako doradca aplikującego oraz jako oceniający projekt,

– budowanie i wdrażanie metodyki badania rynku i tworzenia planów strategicznych,

– przygotowywanie koncepcji, ofert oraz wycen sprzedaży przedsiębiorstw, z przeprowadzaniem badania due-diligence;

– projektowanie strategii finansowania przedsiębiorstw oraz metodyk i narzędzi pomiaru i bilansowania płynności,

– budowanie modeli symulacyjnych umożliwiających szczegółowe symulowanie wieloletnich sprawozdań finansowych zgodnych z międzynarodowymi standardami rachunkowości dla różnych typów przedsiębiorstw i produktów oraz dowolnie kształtowanych scenariuszy rynkowych. 

 

Jego cechą szczególną jest eklektyzm serca i umysłu: z natury ideowiec od 30 lat działający w różnych NGO w celu wspierania rozwoju ludzi wokół, z pasją dyrektora finansowego dążącego do nadawania projektom waloru wykonalności.

 

Prezes zarządu CPR.

Numer telefonu: +48 604 504 353

Email: pkazimierczyk@cpr-fpb.pl

20220913_175354

Edyta Żak

Project Manager

W Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej prowadzę projekty szkoleniowe i edukacyjne. Moje know how to również sprzedaż oraz marketing. Pracowałam z firmami deweloperskimi, z branżą IT, z bankami, z producentami mebli, z firmami spożywczymi, z sieciami handlu detalicznego. Pozyskane doświadczenia z przyjemnością wykorzystuję wspierając ideę i zespół fundacji. Z wykształcenia jestem humanistką. Ukończyłam Uniwersytet Gdański.

Numer telefonu: +48 534 232 366

Email: ezak@cpr-fpb.pl

IMG_0737

JERZY BAGIŃSKI

Ekspert

Ekspert w zakresie przygotowywania i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadający szerokie kompetencje i osiągnięcia w zarządzaniu transferem technologii oraz komercjalizacją wyników prac B+R, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ekonomicznego oraz efektywnego rozwoju przedsiębiorstw. Posiada dużą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie analiz finansowych, modelowania finansowego oraz przygotowywania studiów wykonalności projektów realizowanych w ramach funduszy UE. Wcześniej przedsiębiorca rozwijający przez dekadę spółki z branży ICT. Prowadzi aktywną współpracę i wymianę doświadczeń w ramach Instytucji Otoczenia Biznesu tworzących sieci na terenie kraju. Zaangażowany w procesy zwiększania efektywności działalności IOB poprzez monitorowanie i korygowanie jakości świadczonych usług oraz doskonalenie standardu ich świadczenia.

Wiceprezes zarządu CPR. Absolwent Wydziału Elektroniki PW, Podyplomowego Studium Menadżerskiego UW oraz Podyplomowych Studiów Uniwersytetu SWPS w zakresie Projektowania Usług.

Numer telefonu: +48 502 024 980

Email: jbaginski@cpr-fpb.pl

karol_sachs

Karol Sachs

Ekspert

Urodził się w 1951 roku w Rio de Janeiro. Mieszka w Paryżu. Jest polsko-francuskim finansistą reprezentującym nurt bankowości etycznej i alternatywnej. 

 

W latach 1982-2015 związany z francuskim bankiem spółdzielczym Crédit Coopératif, w którym pełnił szereg funkcji (m.in. szef marketingu w sieci oddziałów banku, pełnomocnik zarządu do spraw rozwoju klienteli samorządowej i NGO, wicedyrektor ds. rozwoju, Szef Misji Finansów Etycznych i Solidarnych w Banku Crédit Coopératif). 

 

Współtwórca i wieloletni (1990-2007) wiceprezes rady Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (polskiego banku finansującego mikro firmy, gminy, wspólnoty mieszkaniowe i NGO’sy). 

 

Współtwórca i w latach 2007-2010 prezes zarządu Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych FEBEA (Bruksela/Padwa). Obecnie prezes honorowy FEBEA. 

 

W latach 1991-2018 wiceprezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA (Polska). 

 

W latach 2012 – 2015 członek Komitetu Doradczego przy EIF (Europejski Fundusz Inwestycyjny). 

 

W latach 2015-2018 członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Spółdzielczy System Ochrony SGB w Poznaniu. 

 

Wiceprezes Rady CoopEst (fundusz inwestycyjny z udziałem Banku Światowego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego o kapitalizacji 44 mln euro, obecny w 10 krajach europejskich, finansujący m.in. instytucje mikrofinansowe i banki spółdzielcze).

Numer telefonu: +33 685 435 571

Email: sachskarol@gmail.com

IONF1888m

Lidia Bagińska

Project Manager

Wszechstronny kierownik projektów z różnych dziedzin ukierunkowany na osiągnięcie rezultatów przy utrzymaniu wysokiego morale i zapału do pracy zespołu. W portfolio posiada wiele projektów zakończonych w założonym terminie i budżecie zarówno dla wielkich korporacji, jak Procter & Gamble, Hoffmann-La Roche, czy Pepsico, jak i dla MSP.

 

Analityk i auditor ISO zaangażowany w ciągłe usprawnianie procesów w obliczu szybko zmieniających się warunków rynkowych.

 

Przyjazny menedżer, rekruter i trener, doradca i mentor, który potrafi znakomicie wykorzystać i rozwijać talenty wszystkich pracowników i budować zgrane zespoły oraz skutecznie komunikować się i współpracować z personelem wszystkich szczebli, opierając się na umiejętnościach interpersonalnych.

 

Wykształcenie: studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowe studia MBA w Szkole Biznesu PW prowadzone we współpracy PW oraz London Business School (Londyn, UK), L’École des hautes études commerciales de Paris (HEC Paryż, Francja), NHH Norges Handelshøyskole (Bergen, Norwegia).

Numer telefonu: +48 666 156 615

Email: lidia.baginska@gmail.com